mesej

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

mesej

hamba Allah
ustaz.. adakah dibolehkan mesej atau chat antara muslimin dan muslimat ajnabi tanpa sebarang urusan penting??... contohnya hanya untuk ta'ruf.. berkenal-kenalan...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: mesej

Rezza Khanafiah
Administrator
Ulama' yang menetapkan hukum bagi sesuatu masalah timbul bukan berdasarkan hawa nafsu semata, kerana mereka juga melihat sisi manfaat dan mudharat. Harus bagi seorang muslimin dan muslimat berhubung melalui apa sahaja medium asalkan mereka masih lagi mampu menjaga dan mengawal nafsu mengatasi akal. Bayangkanlah kalau nafsu diutamakan hingga hilang pertimbangan akal, maka sudah tentu hukum harus tadi menjadi makruh dan mungkin jatuh haram.

Tepuk dada dan tanya Iman saudara, kita apakah mampukan Iman mengatasi nafsu? Jawapan di tangan kalian, kita semua.