makanan yang bercampur halal dan haram

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

makanan yang bercampur halal dan haram

harmaen
askm ustaz saya merupakan seorang pelaut oleh kerana perkerjaan saya makanan halal sukar didapati.
pinggan mangkuk yang digunakan juga bercampur gaul dgn makanan yg haram dan tidak halal.
soalan saya adakah saya boleh makan sama pinggan yang pernah digunakan mereka?
bolehkah saya makan makanan seperti ikan dan sayur-sayuran yang dimasak menggunakan peralatan yang sama memasak makanan yang tidak halal?
adakah keadaan saya sekarang di kira darurat?