Sumbang mahram:Perlukah cerita pada bakal suami?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sumbang mahram:Perlukah cerita pada bakal suami?

Anak Remaja
Oleh kerana saya pernah menjadi mangsa sumbang mahram, saya jadi takut kepada lelaki dan tidak boleh mempercayai dan berkawan dengan lelaki. Bagaimanakah untuk menghilangkannya? Kalau saya ingin berkahwin, wajibkah saya menceritakan apa yang terjadi pada bakal suami?