Solat Dhuha

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solat Dhuha

Insanbiasa
Assalamualaikum Ustaz! saya ingin bertanyat ustaz tentang bacaan di dalam solat sunat Dhuha.Wajibkah kita membaca Surah Dhuha dan Surah Syams atau bolehkah kita membaca surah lain dari surah tersebut jika kita tidak hafal surah2 tersebut. Harap penjelasan dari ustaz.

Sekian, terima kasih.

Insanbiasa.