Kafarah Nazar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Adi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kafarah Nazar

Adi
Assalamualaikum ustaz,

Dulu sebelum saya mendapat pekerjaan saya telah berkenalan dengan seorang gadis. Kerana merasakan sangat sesuai dengan beliau,saya telah bernazar untuk melamarnya jika saya mendapat pekerjaan.

Tetapi sebelum saya mendapat pekerjaan, dia telah bercinta dengan lelaki lain. Dan dua bulan selepas itu saya telah mendapat pekerjaan.

Sekarang saya terasa amat berat untuk menunaikan nazar saya kerana dia kelihatan sudah sangat bahagia.

Bagaimanakah caranya untuk saya membayar kafarah kerana tidak menunaikan nazar saya itu?

Terima kasih