ANTARA ISTERI DENGAN ADIK BERADIK SIAPA LEBIH BERHAK KEATAS HARTA SUAMI

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ANTARA ISTERI DENGAN ADIK BERADIK SIAPA LEBIH BERHAK KEATAS HARTA SUAMI

PUAN INGIN TAHU
suami suka utamakan adik beradik daripada saya sebagai isteri.sekiranya kita suarakan ketidakpuasan hati dia akan cakap itu duit gaji dia kita tak ada hak.harap dapat beri penjelasan pada kemusykilan ini.